O szkole
Społeczność
Dla uczniów
Profile klas
Na Facebooku
Blogi
Linki

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Hanna Rogowska

mgr Katarzyna Radzka (urlop)

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

8:15 – 12:15

WTOREK

11:30 – 16:30

ŚRODA

9:00 – 13:00

CZWARTEK

8:15 – 12:15

PIĄTEK

9:00 – 12:00

ZADANIA PEDAGOGA

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
  • prowadzenie poradnictwa wychowawczego wobec uczniów, rodziców i nauczycieli ( rozmowy, konsultacje);
  • podejmowanie działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego;
  • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi ( MOPR, PPP, Policja, Sądy Rodzinne, placówki lecznictwa specjalistycznego );
  • realizowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia ( prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, organizowanie spotkań, szkoleń informacyjnych );
  • współpraca z Samorządem Szkolnym – uczestnictwo w Toruńskich Giełdach Szkół.

Do pobrania: