O szkole
Społeczność
Dla uczniów
Profile klas
Na Facebooku
Blogi
Linki

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PREZENTACJA MEN


STRONA NABORU ELEKTRONICZNEGOREKRUTACJA DO 4-LETNIEGO LICEUM

Zarządzenie Kuratora Oświaty (2019) dotyczące kandydatów do 4-letniego liceum po szkole podstawowej


REKRUTACJA DO 3-LETNIEGO LICEUM

Zarządzenie Kuratora Oświaty (2019) dotyczące kandydatów do 3-letniego liceum po gimnazjum


TERMINARZ REKRUTACJI 2019/2020

 

TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

13.05.2019r. - 17.06.2019r.

do godziny 15:00

złożenie wniosku o przyjęcia do klas ogólnodostępnych

21.06.2019r. - 25.06.2019r.

do godziny 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

11.07.20189r.

do godziny 12:00

podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas

do 15.07.2019r.

do godziny 15:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli o przyjęciu do danej klasy

16.07.2019r.

do godziny 12:00

podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły

od 16.07.2019r.

rozpoczęcie postępowania uzupełniającego


 

KRYTERIA PUNKTOWE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MAX LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100%*0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100%*0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100%*0,3 = 30 pkt

 

OCENA

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

LICZBA PUNKTÓW

18

17

14

8

2

 

 

KRYTERIA PUNKTOWE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

MAX LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

wynik z języka polskiego

100%*0,2 = 20 pkt

wynik z  historii i wiedzy o społeczeństwie

100%*0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100%*0,2 = 20 pkt

wynik z przedmiotów przyrodniczych

100%*0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100%*0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

nie przelicza się

 

OCENA

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

LICZBA PUNKTÓW

18

17

14

8

2