O szkole
Społeczność
Dla uczniów
Profile klas
Na Facebooku
Blogi
Linki

SAMORZĄD UCZNIOWSKI na FACEBOOKU
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2018/2019


OPIEKUN: mgr Krzysztof MalinowskiPREZYDIUM SU

Przewodnicząca – Adrianna Marceniuk klasa II EZastępca – Jagoda Muchewicz klasa

Skarbnik – Natalia Żak / Wiktoria Nowińska


PLAN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY SEMESTR II

 

CEL GŁÓWNY

Godne reprezentowanie VII Liceum Ogólnokształcącego w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Działalność Samorządu Szkolnego przebiega według określonego planu na początku każdego roku szkolnego. Wybrany przez uczniów skład samorządu z przewodniczącym na czele, sprawuje pieczę nad tymi zadaniami i stara się godnie reprezentować społeczność uczniowską. Wszystkie wykonane zadania mają służyć budowaniu pozytywnej atmosfery w szkole, dobru jednostek, uczniów, Rady Pedagogicznej, a nade wszystko dobremu imieniu naszej szkoły.

ZAPLANOWANE ZADANIA

1. Kontynuacja prowadzenia strony SU na Facebook’u.

2. Koordynowanie pracy szkolnego radiowęzła.

3. Dni tematyczne np. Dzień w Piżamie, Dzień Dziecka – gry, zabawy, pieczenie ciast.

4. Organizacja wykładów i wycieczek o różnej tematyce dla społeczności szkolnej.

5. Organizacja Dyskotek Szkolnych.

6. Współpraca z gazetą szkolną „Siódma Faza Pegaza”.

7. Współpraca na nauczycielami – wychowawcami, w ramach której zostaną przeprowadzone lekcje wychowawcze o wspólnej tematyce przez klasowe samorządy.

8. Współpraca z nauczycielami w celu zorganizowania zajęć szkolnego koła teatralnego, zajęć tanecznych dla uczniów.

9. Włączenie się z planowane uroczystości szkolne:

> Drzwi otwarte

> Pożegnanie absolwentów

> Święto Konstytucji 3 Maja

> Szkolny Dzień Sportu

> MnO „7 kroków do wakacji”

> Dzień z wychowawcą

> Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

> Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

    Zdjęcia:

    Ada Marceniuk - przewodnicząca
    Samorząd Uczniowski 2017/2018